O osnivaču

SVEUČILIŠTE U SPLITU, KINEZIOLOŠKI FAKULTET

POVIJESNI RAZVOJ I SADAŠNJOST KIFST-a

Kineziološki fakultet u Splitu (KIFST) osnovan je 2008. godine i najmlađa je sastavnica Splitskog sveučilišta. Međutim, sam studij Kineziologije u Splitu ima dugu tradiciju. Institucijsko visokoškolsko obrazovanje nastavnika kineziologije u Splitu traje od akademske godine 1953./1954. kada se studij Fizičke kulture provodio u sklopu Više pedagoške škole, odnosno Pedagoške akademije. Od svojih skromnih početaka, sa samo tri stalno zaposlena nastavnika, KIFST je izrastao u respektabilnu sastavnicu Sveučilišta u Splitu koja zapošljava 65 djelatnika. U ovom trenutku Kineziološki fakultet predstavlja respektabilnu instituciju koja je u suradnji s partnerima i nastavnim bazama sposobna pružati naobrazbu te stručno i znanstveno usavršavanje na svim razinama i u svim područjima primijenjene kineziologije: kineziološkoj edukaciji, sportu, kineziološkoj rekreaciji i kineziterapiji. KIFST je oslonjen na kvalitetan znanstveno-nastavni kadar, koji svojim angažmanom aktivno sudjeluje u stručnoj i znanstvenoj produkciji i na taj način stvara i promiče sliku Kineziološkog fakulteta u suvremenom znanstvenom, sportskom, zdravstvenom i kulturnom prostoru.

 

VIZIJA

Naša vizija je izgraditi regionalnu prepoznatljivost u obrazovanju poduzetnih, tržišno orijentiranih i društveno uključenih kineziologa, te unaprijediti razvoj i transfer znanstveno-istraživačkih i stručnih znanja prema pojedincima i organizacijama u svim područjima primijenjene kineziologije i društvu u cjelini.

 

MISIJA

Kvalitetnim obrazovanjem i poticanjem znanstveno-istraživačke i stručne djelatnosti pridonositi osobnom razvoju i društvenoj uključenosti kreativnih, inovativnih, kompetentnih i poduzetnih stručnjaka i znanstvenika u svim područjima primijenjene kineziologije uvažavajući pritom potrebe tržišta rada i društva u cjelini.

 

UPRAVA

Užu upravu KIFST-a čine: dekan prof. dr.sc. Damir Sekulići prodekani izv. prof. dr.sc. Hrvoje Karinčić  (nastava i studenti), doc. dr. sc. Miodrag Spasić (znanost) i izv. prof. dr. sc. Goran Gabrilo (poslovanje i financije). Fakultet ne bi funkcionirao ovako dobro bez angažmana: pročelnika Zavoda, voditelja Odsjeka, predstojnika Instituta, stručnih službi i svih djelatnika i vanjskih suradnika.

 

NASTAVA

U skladu s Bolonjskom deklaracijom na Fakultetu se provode: programi cjeloživotnog učenja, preddiplomski, diplomski (sveučilišni i stručni) i poslijediplomski studiji, kako na hrvatskom tako i na engleskom jeziku. Pored provedbe nastave klasičnim načinom, KIFST je perjanica Splitskog sveučilišta u području međunarodnih združenih studija i studija koji se provode metodom učenja na daljinu (online). Međunarodni studij koji obrazuje trenere stolnog tenisa provodi se u suradnji sa Svjetskom i Europskom stolnoteniskom federacijom. Isti pohađaju studenti iz 16 država sa svih 5 kontinenata. Zanimljivost je da najvišu razinu obrazovanja – poslijediplomski doktorski studij kineziologije u akademskoj godini 2017./18. pohađa više od 50 % stranih državljana. Združeni međunarodni studiji košarke i sportskog menadžmenta, organiziran u partnerstvu sa Sportskim sveučilištem Kaunas iz Litve, koji starta u siječnju 2018. okupit će studente iz: Sjedinjenih Američkih Država, Poljske, Finske, Velike Britanije, Španjolske, Norveške, Maroka i Litve. Trenutno na KIFST-u znanja i vještine na svim razinama stječe nešto više od 900 polaznika koji dolaze iz različitih dijelova svijeta.

 

ZNANOST

Na prestižnoj Shangajskoj listi vrjednovanja znanstvene izvrsnosti u konkurenciji najboljih svjetskih znanstvenih institucija, KIFST je u 2016. godini u području Sport science smješten između 151. i 200. mjesta što je izvanredan rezultat, te potvrda liderske uloge u regiji u području kineziologije i sporta. Djelatnici KIFST-a publiciraju veliki broj znanstvenih radova od kojih godišnje pedesetak bude objavljeno u vrhunskim svjetskim časopisima citiranim u prestižnoj Thomson Reuters Web of Science bazi podataka. Institut za kineziologiju KIFST nadaleko je poznat po interesu vrhunskih međunarodno priznatih znanstvenika koji u istome provode znanstvene eksperimente u području kineziologije, biomedicine i drugih srodnih znanstvenih discilina. KIFST je dugi niz godina organizator tradicionalnog međunarodnog znanstvenog kongresa Contemporary Kinesiology, kao i drugih manifestacija (festivali znanosti, Dani kineziologije, Kongres tjelesna aktivnost i javno zdravstvo itd.) Interdisciplinarni četverogodišnji znanstveno-istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost (br. 6524), voditelja D. Čulara, (po dodijeljenim sredstvima najveći kineziološki znastveno-istraživački projekt u povijesti Zaklade i splitske Kineziologije), omogućio je uspostavu Laboratorija za udaračke borilačke sportove pri Institutu za kineziologiju koji trenutno prerasta u Laboratorij za identifikaciju i razvoj sportskih talenata. Sport Performance Laboratory pod vodstvom renomiranog međunarodnog znanstvenika, kolege Johnnya Padula, PhD, okuplja stručnjake iz: Izraela, Kanade, Brazila, Quatara, Italije, Velike Britanije, Španjolske i Belgije.

 

TREĆA MISIJA

Djelatnici i studenti KIFST-a u suradnji s Alumni udrugom KIF Split, kontinuirano se trude biti društveno korisni u aktivnostima treće misije koje uključuju: volontiranje na sportskim natjecanjima, prikupljanje humanitarne pomoći, organizaciju aktivnosti za potrebe invalida, pro bono izradu strateških dokumenta nacionalne i lokalne razine itd.

 

PODUZETNIŠTVO I EU PROJEKTI

KIFST je osnivač: Alumni KIFST udruge koj okuplja bivše studente kineziologije, Hrvatskog instituta za kineziologiju i sport i Akademskog gimnastičkog kluba STELAE u kojem trenutno vježba cca 170 djece – polaznika gimnastičke sportske škole. Zajedno sa svojim međunarodnim partnerima KIFST je, kako u statusu prijavitelja tako i u statusu partnera, uspješan u povlačenju sredstava iz EU fondova. Za svoj uspješan angažman KIFST-u je 2016. dodijeljen prestižni status poduzetničkog fakulteta. KIFST je član Klastera personalizirane medicine Agencije za investicije i konkurentnost Vlade RH-a, Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog kineziološkog saveza, te brojnih stručnih, znanstvenih i sportskih udruga na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

 

POVEZIVANJE ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I PRAKSE

Povezivanje znanosti, obrazovanja i prakse KIFST realizira u suradnji s 33 nastavne baze koje čine sportski klubovi, osnovne i srednje škole, vrtići, fitness centri, sportski savezi, zajednice i sl. Jedna od najpoznatijih nastavnih baza KIFST-a je zasigurno HNK Hajduk, s kojim KIFST u području sportske pripreme, dijagnostike i aktivnosti uspostave sportskog internata uspješno surađuje već nekoliko godina. Brojni djelatnici i suradnici KIFST-a stručnim angažamnom u izradi starteških dokumenta ili u okviru nacionalnih reprezentativnih selekcija svakodnevno pridonose postizanju vrhunskih sportskih rezultata na olimpijskim igrama, svjetskim prvenstvima i drugim velikim manifestacijama. Brojni sporazumi o suradnji s regionalnim i lokalnim sportskim zajednicama i gospodarskim subjektima iz područja kineziologije, zdravlja i sporta, od kojih vrijedi istaknuti Bahrain Merida pro cycling team, kao jedan od najpoznatijih sportskih brendova i profesionalnih biciklističkih timova na svijetu, potvrda su inovativnosti, potencijala i kvalitete rada na KIFST-u.

 

ZDRAVSTVENO USMJERENO TJELESNO VJEŽBANJE I ZDRAVLJE

KIFST u suradnji s partnerima od kojih treba posebno istaknuti Hrvatski zavod za javno zdravstvo, službenim sloganom (P)okrenimo se prema zdravlju, kao i različitim aktivnostima i projektima kontinuirano propagira sport, tjelovježbu i zdrav način života u funkciji unaprjeđenja i očuvanja zdravlja.

SPORTOVI – treniraj s nama!

-

News

title

Published: 27.03.2017.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicin elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicin
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

title

Published: 27.03.2017.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicin elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicin
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.