Upravni odbor

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge.
Članove Upravnog odbora bira i opoziva Skupština.
Mandat Upravnog odbora traje četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora.
Upravni odbor sastoji se od Predsjednika, Dopredsjednika i Poslovnog tajnika Udruge te do 7 dodatnih članova koje izabere Skupština.