Odbori i povjerenstva

Upravni odbor može osnivati odbore i druga povremena radna tijela Udruge.
U odluci o osnivanju tijela utvrđuje se sastav tijela, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i članova tijela te vrijeme na koje se tijelo osniva.
Upravni odbor imenuje predsjednika i članove odbora radnih tijela iz reda članova Udruge.
Odbori i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovana i o tome podnose izvješća Upravnom odboru.

Popis odbora

  • Odbor za kibernetičku sigurnost u oblaku - HIKSO
  • Odbor za istraživanje, razvoj i obrazovanje
  • Odbor za kibernetičku sigurnost industrijskih sustava
  • Odbor za kibernetičku sigurnost informacijskih sustava
  • Odbor za edukaciju o kibernetičkoj sigurnosti
  • Odbor za promidžbu i informiranje
  • Odbor za legislativu u području kibernetičke sigurnosti
  • Studentska sekcija HIKS-a