Ciljevi

  • Razvijati izvrsnost u području kibernetičke sigurnosti i biti središnja točka koja savjetuje i oblikuje nacionalnu politiku
  • Omogućiti i pružiti podršku za umrežavanje i suradnju stručnjaka iz područja kibernetičke sigurnosti
  • Omogućiti edukaciju i razmjenu znanja u svim fazama razvoja karijere stručnjaka kibernetičke sigurnosti
  • Moderirati, oblikovati i zastupati stavove industrije informacijske sigurnosti koji utječu na javno mnijenje, vladino zakonodavstvo, obrazovanje i tehnologiju s objektivnom stručnošću koja podržava ispravno donošenje odluka
  • Povezivanje sa drugim relevantnim domaćim i međunarodnim organizacijama iz djelokruga rada Udruge
  • Omogućavanje razvoja članstva kroz rad u odborima koji pružaju prilike za napredak u sigurnosnoj industriji
  • Poboljšavanje profesionalnog statusa i unaprjeđenje profesije kroz aktivno sudjelovanje na stručnim skupovima i konferencijama