Vizija i misija

Vizija

Omogućiti svim korisnicima sigurno korištenje informacijsko komunikacijskih tehnologija

Misija

Biti središnja točka koja povezuje i savjetuje korisnike, te predlaže mjere za kreiranje nacionalne politike u području kibernetičke sigurnosti.

Svim dionicima omogućiti razmjenu znanja, edukaciju i profesionalni rast, te razvijati i promovirati izvrsnost, najbolje prakse i standarde.