Igor Pavlekovič
  • 14/10/2022
  • FERIT, Kneza Trpimira 2B, 31000, Osijek, Croatia

A brief history of Microsoft Security

Od igrača u niši do vodećeg u industriji u više područja u samo nekoliko godina. Najveće pitanje sada je kako izgleda referentna arhitektura - danas, i koje alate koristiti za obranu od današnjih prijetnji.