Dražen Ljubić
  • 13/10/2022
  • FERIT, Kneza Trpimira 2B, 31000, Osijek, Croatia

Provedba Uredbe EU 2019/881 EP

Europska unija kroz niz inicijativa jača otpornost kibernetičkog prostora. Republika Hrvatska slijedi sigurnosne politike i strategije Europske unije te je u tom smislu Hrvatski sabor u lipnju 2022. donio Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. (Zakon o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije) kojim je uspostavljen sustav kibernetičke sigurnosne certifikacije u Republici Hrvatskoj. Jedna od europskih shema kibernetičke sigurnosne certifikacije koja se razvija je i shema za računalni oblak.