Ivan Štrbac
  • 14/10/2022
  • FERIT, Kneza Trpimira 2B, 31000, Osijek, Croatia

Zaštita modernih web aplikacija uz pomoć umjetne inteligencije

Zaštita modernih cloud native aplikacija uz pomoć web application firewall-a sljedeće generacije koji se oslanja na umjetnu inteligenciju za razliku od tradicionalnih riješenja koja zahtjevaju manuelnu konfiguraciju. Poslušajte kako možete ubrzati instalaciju, povećati sigurnost te smanjiti broj false positive-a na jednostavan način.