Dario Markić
  • 11/10/2023
  • Vikarijat Osijek, Dvorana CSC-1

Ranjivosti i rješenja za kibernetičku sigurnost u EES-u

Suvremeni uređaji koji se koriste u objektima elektroenergetskog sustava služe za nadzor, upravljanje, prikupljanje i obradu podataka, te zaštitu i automatizaciju postrojenja. Ogromnu količinu podataka koju dobivamo iz navedenih uređaja je potrebno maksimalno iskoristiti tako da tvore obrađene informacije koje potom efikasnije koristimo u daljnjim obradama i analizama. Evidentna je nikad veća prijetnja sigurnosti takvog i sličnih sustava koji predstavljaju kritičnu infrastrukturu, a sve zbog sve većeg broja uređaja i podataka koje isti generiraju, što potencijalno predstavlja više opcija za ugrozu. Ovom prezentacijom razjasnit ćemo i raščlaniti potencijalne ranjivosti i predstaviti rješenja za kibernetičku sigurnost na razini trafostanice iz Siemens portfelja proizvoda i rješenja.