Postani član

Tko može postati član?

Članstvo u udruzi je dobrovoljno

Članom Hrvatskog Instituta za kibernetičku sigurnost, pod jednakim uvjetima utvrđenim Zakonom o udrugama i Statutom udruge, može postati svaka punoljetna poslovno sposobna fizička osoba te pravna osoba (npr. trgovačko društvo, ustanova, zaklada, udruga i dr.), koja je zainteresirana za rad u Udruzi i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe Statuta Udruge

Pravne osobe članstvo u Udruzi ostvaruju putem osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe.

Kako postati član?

Svaki član udruge ima prava i obveze utvrđene Statutom i drugim aktima HIKS-a.

Za učlanjivanje u redovito članstvo potrebno je ispuniti prijavnicu kao tvrtka/ustanova ili kao fizička osoba. Vašu ćemo prijavu razmotriti te ćete u roku od 14 dana biti obaviješteni o odluci.

Pozivaju se fizičke osobe i organizacije iz područja industrije i gospodarstva, znanosti i obrazovanja, kao i tijela javne uprave koja žele postati članovi HIKS-a, da se jave radi dogovora o učlanjenju.