Redoviti član - Pravne osobe

Industrija i gospodarstvo

 • Logotip redovitog člana iz industrije i gospodarstva kontinuirano je objavljen na internetskim stranicama HIKS-a, kao i u drugim promidžbenim materijalima koje distribuira i postavlja HIKS, a sukladno dogovoru i u ostalim prigodama.
 • Putem ovlaštenih predstavnika pravne osobe se mogu uključiti u rad odbora i povjerenstava HIKS-a te aktivno participirati u zajedničkom oblikovanju stavova industrije kibernetičke sigurnosti.
 • Redoviti članovi iz industrije i gospodarstva imaju prednost pri suorganizaciji i sponzorstvu pojedinih događanja/predavanja/savjetovanja koja se organiziraju u okviru vodeće konferencije o kibernetičkoj sigurnosti u Republici Hrvatskoj CSC (Cyber Security Conference). Status sponzora i suorganizatora se posebno promovira u elektroničkim i tiskanim materijalima skupa, na portalu HIKS-a i drugdje gdje je to prikladno.
 • Redoviti član iz industrije i gospodarstva ima pravo na skupovima koje organizira HIKS, u dogovoru i po pravilima HIKS-a organizirati svoj događaj kojim će predstaviti i promicati svoja tehnološka rješenja, proizvode i usluge.
 • Dva predstavnika redovitog člana iz industrije i gospodarstva imaju pravo na besplatan pristup poslovnom dijelu konferencije CSC, kao i do pet predstavnika na tehničkom dijelu konferencije.
 • Kod stručno-komercijalnih prezentacija, kao i kod sponzorstva ima pravo na popust od 20 %.
 • Skupni član može u suradnji s HIKS-om organizirati seminare/radionice za potrebe edukacije svojih zaposlenika.
 • Ostvaruje i druge pogodnosti u suradnji i dogovoru s HIKS-om.
 • Obveza je svakog člana uplata godišnje članarine u iznosu od 270,00 EUR. Članarina je oslobođena plaćanja PDV-a.

Znanstvene, obrazovne i javne institucije

 • Logotip redovitog člana iz znanstvene i obrazovne organizacije i tijela javne uprave postavlja se na internetski portal HIKS-a i objavljuje u drugim promidžbenim materijalima koje distribuira i postavlja HIKS, a sukladno dogovoru i u ostalim prigodama.
 • Putem ovlaštenih predstavnika pravne osobe se mogu uključiti u rad odbora i povjerenstava HIKS-a te aktivno participirati u zajedničkom oblikovanju preporuka i stavova iz područja kibernetičke sigurnosti.
 • Redoviti članovi iz znanstvene i obrazovne organizacije i tijela javne uprave mogu u dogovoru s HIKS-om biti uključeni u organizaciju događanja/predavanja/savjetovanja koja se organiziraju u okviru konferencije o kibernetičkoj sigurnosti u Republici Hrvatskoj CSC (Cyber Security Conference). Status suorganizatora se posebno promovira u elektroničkim i tiskanim materijalima skupa, na portalu HIKS-a i drugdje gdje je to prikladno.
 • Dva predstavnika redovitog člana iz znanstvene i obrazovne organizacije i tijela javne uprave imaju pravo na besplatan pristup poslovnom dijelu konferencije CSC, kao i do tri predstavnika na tehničkom dijelu konferencije.
 • Ostvaruje i druge pogodnosti u suradnji i dogovoru s HIKS-om.
 • Obveza je svakog člana uplata godišnje članarine u iznosu od 135,00 EUR. Članarina je oslobođena plaćanja PDV-a.

Članarina se uplaćuje na IBAN HIKS-a: HR16 2360 0001 1029 9833 4