Redoviti član - Fizičke osobe

Fizičke osobe

  • Sukladno Statutu Imaju pravo sudjelovati u radu i aktivnostima HIKS-a.
  • Sudjeluju u radu tijela u koja su izabrani.
  • Imaju pravo prvenstva angažiranja u organizaciji i realizaciji skupova HIKS-a, prvenstveno konferencije CSC, kao i drugih događanja u okviru HIKS-a (savjetovanja, seminari, radionice, okrugli stolovi i dr.). 4. Bez naknade, slobodni su pratiti tehnički dio CSC konferencije, kao i sve stručne prezentacije i prateće aktivnosti u organizaciji HIKS-a.
  • Pri plaćanju kotizacije za poslovni dio CSC konferencije imaju pravo na popust od 50%.
  • Obvezni su uplatiti godišnju članarinu u iznosu od 15,00 EUR. Studenti i umirovljenici plaćaju godišnju članarinu u iznosu od 3,00 EUR. Članarina je oslobođena plaćanja PDV-a.

Članarina se uplaćuje na IBAN HIKS-a: HR16 2360 0001 1029 9833 4