Podupirući član

Podupirući članovi su fizičke ili pravne osobe koje svojom aktivnošću te financijskom i/ili materijalnom potporom doprinose ostvarivanju ciljeva Udruge.
Podupirući članovi imaju status sa svim pravima i obvezama kao i redoviti članovi.
Podupirući član postaje se na prijedlog Predsjednika uz suglasnost Skupštine.