Novosti

Završena sedma konferencija o kibernetičkoj sigurnosti – CSC 23

Sa temom "Izazovi kibernetičke sigurnosti," konferencija je okupila stručnjake iz područja kibernetičke sigurnosti, prava i javnog sektora, uključujući predstavnike akademskih institucija, tvrtki i državnih ustanova. Tijekom dvodnevnog događanja, konferencija je privukla više od 300 sudionika, a program je uključivao tri okrugla stola, dva pozvana predavanja, tri radionice i više od 25 tehničkih i edukativnih izlaganja.

Rezultati okruglog stola: "Sigurnost u digitalno doba: Analiza implikacija novog zakona o kibernetičkoj sigurnosti"

Okrugli stol, kojeg je moderirao Boris Bajtl, dopredsjednik HIKS-a, okupio je ugledne stručnjake iz područja kibernetičke sigurnosti, prava i javnog sektora, uključujući predstavnika Centra za kibernetičku sigurnost..

HIKS ulazi u strateško partnerstvo s GCA za unapređenje hrvatskog ekosustava kibernetičke sigurnosti

Global Cyber Alliance (GCA) i Hrvatski institut za kibernetičku sigurnost (HIKS) sklopili su partnerstvo za unapređenje kibernetičke sigurnosti u Hrvatskoj.

Digitalizacija i kibernetička sigurnost kritične infrastrukture

Digitalna transformacija je ključ za efikasno upravljanje sustavima kritične infrastrukture i pametnim gradovima. Provedena na pravi način, digitalizacija povećava kvalitetu i pouzdanost usluga, smanjuje gubitke i operativne troškove te povećava ukupnu efikasnost sustava.

Novi član HIKS-a: Schneider Electric

Hrvatski Institut za kibernetičku sigurnost ponosno predstavlja svog novog člana: Schneider Electric