Ana Veočić

  • CNZD
  • Magistra socijalnog rada

Osobne informacije

Ana Veočić socijalna je radnica u Centru za nestalu i zlostavljanu djecu te Centru za sigurniji Internet. Posjeduje iskustvo rada s roditeljima te djecom i mladima na temu sigurnosti na internetu te odgovornog i sigurnog korištenja modernih tehnologija kroz edukativne i preventivne aktivnosti koje provodi u Centru za sigurniji Internet. Stručni interes joj je odgovorno igranje videoigra te nasilje unutar videoigrica, a na ovu temu često sudjeluje u aktivnostima A1 kao što su „A1 Adria League“ i A1 #GamingEdu. Polaznica je Programa cjeloživotnog obrazovanja „Koristi i rizici modernih tehnologija“ na Pravnom fakultetu u Zagrebu te je edukant druge godine Dječje i adolescentne integrativne psihoterapije.