Dražen Lučić

  • HGK
  • Voditelj Odjela za informacijsku sigurnost HGK-a

Osobne informacije

Dr.sc. Dražen Lučić je svoje znanstvene titule stekao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Dodatno se školovao za korporativno upravljanje, za članove nadzornih i upravnih odbora. Nakon preko 20 godina provedenih radeći uglavnom na rukovodećim položajima u tvrtki „Ericsson“, većinom u državama Zapadne Europe, vratio se u Hrvatsku, gdje je deset godina radio u Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM), prvo kao ravnatelj, a onda kao predsjednik Vijeća. Od 2019. radi u Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) kao voditelj Odjela za informacijske sigurnosti. Između ostalog, bio je član uprave BEREC-a, europskog regulatornog tijela za elektroničke komunikacije (2013. – 2018.), Nacionalnog vijeća za digitalno gospodarstvo (2014. – 2018.) i Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost (2016. – 2018.). Certificiran je interni auditor za kibernetičku sigurnost operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga. Član je Hrvatske udruge menadžera sigurnosti (HUMS). Stariji je član (Senior Member ) IEEE. Predavač na fakultetu Računarstva i informatike te Geodezije i geomatike Sveučilišta Sjever. Član globalne radne skupine za kibernetičku sigurnost Međunarodne trgovačke komore (ICC).