Goran Oparnica

  • INSig2
  • Managing director

Osobne informacije

Goran Oparnica je na poziciji direktora INsig2, firme koja je specijalizirana za edukaciju iz domene digitalne forenzike kako policijskih istražitelja, tako i pravnika, odnosno tužitelja i sudaca. Tokom 20-tak godina, na ovoj poziciji je imao priliku susresti se i surađivati sa pravnicima i policajcima iz cijeloga svijeta. Obogaćen međunarodnim iskustvima, usmjeravao je strategiju INsig2 koja je postala globalno priznati subjekt u svijetu digitalne forenzike. Kruna dosadašnjeg poslovanja INsig2 su dva okvirna sporazuma sa OLAF-om, temeljem kojega su kroz edukacijski centar INsig2 prošli manje-više svi policajci iz EU koji se bave digitalnom forenzikom.