Lucija Vejmelka

  • Pravni fakultet Zagreb
  • Associate Professor

Osobne informacije

Iskusni istraživač na području zaštite i dobrobiti djece i digitalnog okruženja, viša znanstvena suradnica, izvanredna profesorica, glavna urednica časopisa Ljetopisa socijalnog rada (WOS i SOCPUS). Primarni znanstveni fokus u području digitalne dobrobiti, odnosa s vršnjacima, problematičnog korištenja interneta, alternativne skrbi za djecu, grupnog rada, komunikacijskih vještina, kvalitativne metodologije. Doktorska disertacija obranjena na Pravnom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2012) na temu nasilja među djecom u institucionalnom smještaju djece. Supervizorica udomitelja (SIDA Sweden), polaznica specijalističkog poslijediplomskog studija Obiteljske medijacije. Voditeljica programa cjeloživotnog obrazovanja za stručnjake Koristi i rizici modernih tehnologija (4 ECTS). Povjerenica za e-učenje Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Stalna suradnica i stručna savjetnica Centra za sigurniji internet u Hrvatskoj (Safer Internet Centre Croatia: making internet a good and safe place), nacionalnog projekta pod podrškom Europske komisije. Zamjenica članice Vijeća za djecu Republike Hrvatske( 2018-2020). Članica radne skupine za izradu Inicijalnog izvješća Republike Hrvatske prema Fakultativnom protokolu uz Konvenciju o pravima djeteta o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji. Suosnivačica FICE Hrvatska, domaćeg ogranka FICE International. Suradnik u brojnim projektima u području zaštite djece, nacionalni koordinator istraživanja na međunarodnom istraživačkom projektu Subjektivna dobrobit djece. Voditelj regionalnog komparativnog, nacionalno reprezetnativnog istraživanja o online sekusalnom uznemiravanju deShame Hrvatska i pripadajućih regionalnih istraživanja koja se provide u Srbiji, Crnoj Gori I Bosni I Hercegovini na reprezentativnim uzorcima kao nastavak deShame international istraživanja Childneta.