Martina Nikolić

  • CNZD
  • Psiholog

Osobne informacije

Diplomirana psihologinja s iskustvom u radu s osobama s intelektualnim oštećenjem, osnovnoj školi i djecom s problemima u ponašanju. Konstantno se usavršava te pohađa brojne edukacije poput edukacije za korištenje ekspresivnih art terapija, asocijativne karte, mindfulness za djecu i adolescente. Trenutno u edukaciji za realitetnog psihoterapeuta.