Saša Petrović

  • Federalna uprava Policije BiH
  • Inspektor za cyber kriminal

Osobne informacije

Inspektor za borbu protiv kompjuterskog kriminala Odsjeka za borbu protiv kompjuterskog kriminala Federalne uprave policije. Član je IACCP (International Association of Police) te je uspješno završio FBI-jevu akademiju (FBI NA Quantico, USA), a često vodi i edukacije te treninge u sklopu NCFT-a (The National Cyber-Forensics and Training Alliance education). Od 2008. je inspektor navedenog odjela, a tome je prethodilo zvanje specijalnog policajca u Postrojbi specijalne jedinice (CT Unit).