news image

HIKS natječaj za istaknuti studentski rad

Hrvatski institut za kibernetičku sigurnost - HIKS dodjeljuje godišnje nagrade i priznanja za posebni doprinos izvrsnosti u području kibernetičke sigurnosti u Republici Hrvatskoj.

HIKS će u 2023. godini dodijeliti priznanje za istaknuti studentski rad (diplomski, završni ili seminarski rad, rad na konferenciji ili u časopisu) iz područja kibernetičke sigurnosti.

Priznanje će biti dodijeljeno studentu koji je izradio rad koji predstavlja izvrsnost u području kibernetičke sigurnosti.

Radovi koji se mogu prijaviti za nagradu moraju biti originalni i moraju se odnositi na područje kibernetičke sigurnosti.

Rok za kandidaturu i prijavu radova je 15. studeni 01. prosinca 2023. godine. 

Kandidatura se podnosi putem elektroničke pošte na adresu: natjecaj@hiks.hr

Više informacija dostupno je u privitku!